AFDELING LANDGRAAF 

Klik hier om de titel te bewerken

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Uitslag Ledenvergadering:


Op 25 oktober hebben wij een ledenvergadering gehouden in verband met de financiële afwikkeling over 2018 en de gevolgen hiervan.

Op de eerste plaats willen wij de leden bedanken voor hun grote opkomst dit was voor ons als bestuur geweldig om te zien.


Met twee derde van de stemmen hebben jullie als leden besloten om het onderzoek naar de financiële onduidelijkheden uit te breiden naar de jaren 2014 tot en met 2017.


Ook hebben jullie als leden het bestuur toestemming gegeven om een zogenoemde commissie van wijze mensen aan te stellen, die de geschorste leden hieromtrent gaan horen. De commissie zal te zijner tijd verslag en advies uit brengen aan een nog te plannen ledenvergadering.


Langs deze weg wensen wij als bestuur de commissie veel wijsheid in deze moeilijke en pijnlijke zaak.

Het bestuur.

Klik hier om de tekst te bewerken