Klik hier om de titel te bewerken

Afdeling Landgraaf 


Mededelingen:


Bezorging Magazine KBO-PCOB   

 

De verschijningsdatum van 28 april 2020 over editie mei nr. 5 zonder Nieuwsbrief zal mogelijk op een later

tijdstip verschijnen.

Wij hebben natuurlijk te maken met de maatregelen rondom het coronavirus. We hopen van harte dat onze

rayonbezorger en bezorgers binnen de afdeling door deze omstandigheden in staat zijn hun belangrijk werk te doen.

Graag begrip als het magazine later wordt bezorgd dan gepland.


Secretariaat

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij het Secretariaat.

Alle andere zaken zoals: aanmeldingen lidmaatschap, adreswijziging, overlijden

u heeft de L-magazine niet ontvangen of verandering van bankrekeningnummer

s.v.p. melden bij het Secretariaat, per post of via e-mail.

Bankrekening van KBO Landgraaf = NL98RABO0146047117.

U kunt het secretariaat bereiken via Ida Storms,Tel.045-5318065 of via

 e-mail: [email protected]


Rijbewijs keuring

Voor de leden van de KBO kunt u terecht voor afspraak Huisartsenpraktijk

Doktoren Laumen en Smeets in Gezondheidscentrum Eijgelshoven,

Laurastraat 4 A, 6471 JL  Eijgelshoven.

Telefoon:  dr. Laumen 045- 7631030 en

                    dr.Smeets 045 - 5351232

 

Oproep L-magazine

Het bestuur van KBO Landgraaf is op zoek naar iemand die ons wil onder-

steunen om het L-magazine te bezorgen voor onze leden.

Kent u iemand die ons wil ondersteunen hij of zij is niet verplicht om lid te

zijn van de KBO neem dan contact met de voorzitter Dhr.Chris van Rooij

Tel. 06-54161531, e mail: [email protected] of met het Secretariaat

Tel.045-5318065, e mail: [email protected]