file:///C:/Users/Eigenaar/Documents/Nieuwsflits%20KBO%20februari%202022.pdf

               Bond voor Ouderen vanaf 50 jaar 

Nieuwsbericht voor Pensioengerechtigde OSF

Geacht Bestuur,

Ik ben Ton Raven, senator in de Eerste Kamer voor de Onafhankelijke

Senaatsfractie OSF. Ik zit sinds januari jl. in het parlement.

Ik ben een petitie gestart om steun te zoeken voor een eenmalige

compensatie voor gepensioneerden vanwege het niet toekennen van de

prijsindexering over de jaren 2009-2021 voor hun pensioen.

Hierdoor is de koopkracht van de pensioenen inmiddels voor ALLE

GEPENSIONEERDEN met meer dan 20% gedaald. De korting is over de hele

periode ruim 43 MILJARD.

Tegelijkertijd is het vermogen van de pensioenfondsen met 1200 MILJARD

(225%) gestegen.

Nu de dekkingsgraden van de pensioenen per 30 september jl gestegen zijn

tot 106% wil de OSF via een motie bereiken dat er aan de gepensioneerden

een eenmalige compensatie wordt verstrekt uit de eerder genoemde

stijging van 1200 miljard.

Vele leden van uw vereniging zullen ongetwijfeld de nadelige gevolgen

van het niet toekennen van de indexering van het pensioen gedurende vele

jaren hebben ondervonden. Hoe meer steun voor het indienen van de motie,

hoe meer kans deze maakt om te worden aangenomen. Bijgaand de tekst van

de petitie ter ondersteuning van de motie.

Ik zou U willen vragen om uw leden aan te bevelen deze online petitie te

ondersteunen.

Link naar de 

https://www.petities.com/eenmalige_compensatie_voor_pensioengerechtigden?fbclid=IwAR2ol_NNeipVPWRt4BGg8O_suW_f5FuPmEq1SLhEFMGYDmmSTsw33t87xwU

Nieuwsbericht voor Pensioengerechtigde OSF

PETITIE:

Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Ondanks vroegere beloften van een waardevast pensioen wordt sinds 2009 aan

gepensioneerden een jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden.

Hierdoor is de koopkracht van de pensioengerechtigden in deze periode gedaald met meer

dan 20%. De ouderen betalen nog steeds het gelach van de kredietcrises van 2008, die

veroorzaakt werd door graaiende bankiers, niét door de gepensioneerden! Dat moet stoppen!

In de periode 2009-2021 stegen de reserves van pensioenfondsen met meer dan 1200 miljard

euro ofwel met 225%. Nog steeds wordt de pensioengerechtigden echter de jaarlijkse

indexering voor prijsstijgingen onthouden. Ook voor het jaar 2022. Dat moet stoppen!

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is per 30 september 2021 gestegen naar 106%,

ruim voldoende om toekomstige pensioenaanspraken te kunnen financieren. Er is dan ook

geen reden meer om de indexering van pensioenen niet toe te passen. Dat moet stoppen!

Het totaalbedrag van de niet uitgekeerde indexeringen vanaf 2009 loopt inmiddels op tot

43,75 miljard euro. OSF wil dit bedrag eenmalig compenseren aan de gepensioneerden.

Dit kan gemakkelijk betaald worden uit de eerder genoemde stijging van 1200 miljard euro

van de pensioenfondsen.

Het Kabinet en de meerderheid van de Kamer zitten tot nu toe nog steeds op de lijn om geen

indexering toe te kennen aan de ouderen. Daarom wil de OSF hen met deze petitie oproepen

tot een eenmalige compensatie van de gemiste pensioenindexeringen.

De Onafhankelijke Senaatsfractie zal bij de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer een

motie met deze strekking indienen.

Bent U het eens met de OSF, het platform van Onafhankelijke Politieke partijen in Nederland?

Teken dan de petitie. Wij hopen op zoveel mogelijk steun voor de ouderen.

OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen

___________________________________________________________________________________________

De OSF is het platform van onafhankelijke Lokale en Provinciale Partijen in Nederland en is sinds 1995

vertegenwoordigd in de Eerste Kamer van het Nederlandse Parlement

Raad van Ouderen 

Learn More

Raad Van Ouderen

Maak een inhaalslag bij het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector, midden huur, als in de koopsector. Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg’ aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken. De Raad vindt ook dat bestaande woningen aangepast moeten worden en dat wijken ouderenvriendelijk gemaakt moeten worden.

Het hele advies lezen? https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen/advies-zelfstandig-wonen-met- passende-zorg

Voor toelichting op advies kijk naar deze video van Theo Roes, https://youtu.be/EfK8Yvr6tcE