AFDELING LANDGRAAF 

Klik hier om de titel te bewerken

Klik hier om de ondertitel te bewerken

E X T R A E D I T I E    N I E U W S B R I E F


De activiteit van 5 november 2019 van “Alzheimer” gaat niet door

In verband met te weinig belangstelling.

Helaas moeten wij KBO Landgraaf u teleurstellenKerstviering in ’t Ströatje Zaterdag 14 december

Beste KBO-leden om alvast in de kerststemming te komen houdt de

KBO Landgraaf op zaterdag 14 december de “Kerstviering”.

Locatie : ’t Ströatje, Eijgelshovenerweg 4, 6374 KC Landgraaf.

Tijd : 13:30 uur tot 16:30 uur.

Zaal open: vanaf 13:00 uur

Wij maken er een gezellige middag van onder het genot van een kop koffie

of thee met iets lekkers erbij. De viering zal muzikaal opgeluisterd worden.

Toegang is gratis

Aanmelden vanaf maandag 25 november tot uiterlijk vrijdag 6 december.

Bij: Ida Storms, Tel. 045-5318065 of Nettie van Wanrooij, Tel. 045-8880598.

Niet- leden van de KBO Landgraaf betalen een kleine bijdrage van € 5,00.


Uitslag Ledenvergadering:

Op 25 oktober hebben wij een ledenvergadering gehouden in verband met de financiële afwikkeling over 2018 en de gevolgen hiervan.

Op de eerste plaats willen wij de leden bedanken voor hun grote opkomst dit was voor ons als bestuur geweldig om te zien.

Met twee derde van de stemmen hebben jullie als leden besloten om het onderzoek naar de financiële onduidelijkheden uit te breiden naar de jaren 2014 tot en met 2017.

Ook hebben jullie als leden het bestuur toestemming gegeven om een zogenoemde commissie van wijze mensen aan te stellen, die de geschorste leden hieromtrent gaan horen. De commissie zal te zijner tijd verslag en advies uit brengen aan een nog te plannen ledenvergadering.

Langs deze weg wensen wij als bestuur de commissie veel wijsheid in deze moeilijke en pijnlijke zaak.

Het bestuur.