Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Afdeling Landgraaf


AANMELDINGSFORMULIER

Landgraaf

AANHEF: * O Meneer

O Mevrouw

VOORLETTERS*………………………………………………………………………………………….

VOORNAAM ……………………………………………………………………………………………….

TUSSENVOEGSEL:………………………………………………………………………………………..

ACHTERNAAM + evt. Meisjesnaam*……………………………………………………………..

GEBOORTEDATUM :*…………………………………………………………………………………….

STRAAT en HUISNUMMER *….……………………………………………………………………….

POSTCODE * ………………………………………………………………………………………………….

PLAATS :*………………………………………………………………………………………………………

TELEFOON*/ EMAIL:*……………………………………………………………………………………

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO *

O Hierbij geef ik de KBO Landgraaf toestemming ieder jaar, tot wederopzegging de

Jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven.

O Voor leden die de KBO-PCOB Magazine via post ontvangen betalen portokosten

O IBAN rekeningnummer: *

Het bestuur van de KBO in Landgraaf verklaart hierbij dat de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor het

voeren van de ledenadministratie van KBO-PCOB in Landgraaf, de KBO Limburg en de Unie KBO

Deze gegevens mogen niet gebruikt worden voor derden conform de A.V.G. – wet van 25 mei 2018 ( privacystatement)ier om de tekst te bewerken