Klik hier om de titel te bewerken

Afdeling Landgraaf 

AANMELDINGSFORMULIER
Landgraaf
AANHEF: * O Meneer
O Mevrouw
VOORLETTERS*………………………………………………………………………………………….
VOORNAAM ……………………………………………………………………………………………….
TUSSENVOEGSEL:………………………………………………………………………………………..
ACHTERNAAM + evt. Meisjesnaam*……………………………………………………………..
GEBOORTEDATUM :*…………………………………………………………………………………….
STRAAT en HUISNUMMER *….……………………………………………………………………….
POSTCODE * ………………………………………………………………………………………………….
PLAATS :*………………………………………………………………………………………………………
TELEFOON*/ EMAIL:*……………………………………………………………………………………
MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO *
O Hierbij geef ik de KBO Landgraaf toestemming ieder jaar, tot wederopzegging de
Jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven.
O Voor leden die de KBO-PCOB Magazine via post ontvangen betalen portokosten
O IBAN rekeningnummer: *
Het bestuur van de KBO in Landgraaf verklaart hierbij dat de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor het
voeren van de ledenadministratie van KBO-PCOB in Landgraaf, de KBO Limburg en de Unie KBO
Deze gegevens mogen niet gebruikt worden voor derden conform de A.V.G. – wet van 25 mei 2018 ( privacystatement)ier om de tekst te bewerken