KBO LANDGRAAf 

Klik hier om de ondertitel te bewerken
                              UITNODIGING 


                                                          Algemene

                 Ledenvergadering
Geachte heer/mevrouw,


Op de algemene ledenvergadering in maart 2019 hebben wij samen afgesproken  terug te komen op het financieel overzicht 2018, waarover de toenmalige penningmeester geen adequate uitleg kon geven.


Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen komt er nu een algemene ledenvergadering zoals destijds beloofd.


Deze algemene ledenvergadering wordt gehouden op 25 oktober 2019 in gemeenschapshuis An d'r Put Past. Scheeperstraat 3  6374 HR te Landgraaf.


Gelieve u aan te melden voor 20 oktober bij het secretariaat Mevr. Ida Storms 

Tel: 045-5318065


Beste leden     LET OP:


Misschien bent u ook telefonisch of per mail uitgenodigd (door leden en/of oud bestuursleden) voor een vergadering over de KBO op 23 oktober 2019.

Echter dit is geen officiële vergadering van KBO Landgraaf. men gebruikt de naam KBO hiervoor ten onrechte en dit is zeer misleidend.


Het bestuur verzoekt u dan ook om niet op deze uitnodiging in te gaan. 

Het bestuur erkent deze vergadering niet en is ook niet verantwoordelijk hiervoor; 

wij nemen met klem afstand hiervan.


De enige officiële ledenvergadering is 25 oktober in An d"r Put